Prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, site-ul nostru administrat de S.C. Accesorii&Apple Service Gsm S.R.L., are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopurile colectării datelor sunt: reclamă, marketing, publicitate, comerț online, precum, servicii de comunicații electronice și eventuale plăți ramburs. Este necesar să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru comunicările comerciale, livrarea produselor și emiterea facturii fiscale. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea noastră de a vă livra produsele.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în scopul informării clientului cu privire la produsele, promoțiile desfășurate de www.laptophome.ro, livrarii produselor şi sunt comunicate numai de catre dumneavoastră.

S.C. Accesorii&Apple Service Gsm S.R.L. poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu care se află în relații de parteneriat, cu respectarea legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, după cum urmează: societăți care prestează servicii de curierat(pentru livrarea produselor comandate de dumneavoastră), servicii de plață/bancare(pentru eventuale plăți).

Dacă doriți să primiți informații despre produsele, evenimentele, promoțiile oferite sau organizate de către S.C. Accesorii&Apple Service Gsm S.R.L., este necesar acordul dumneavoastră.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail contact@laptophome.ro. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

S.C. Accesorii&Apple Service Gsm S.R.L. este înscrisă în registrul de evidentă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr.............(notificare în curs de procesare).

S.C. Accesorii&Apple Service Gsm S.R.L. administrează în condiții de siguranță datele personale pe care ni le furnizați dumneavoastră.